Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά

Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες με εναέρια και επίγεια μέσα , η Πολιτική Προστασία του Δήμου, ο ΣΠΑΠ και πολύ εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά
Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά στη Σταμάτα και τη Ροδόπολη.

Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά

Απευθύνεται έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν για τις τις άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων κατάσβεσης και να τεθεί σε έλεγχο η πυρκαγιά το συντομότερο δυνατό… Επίσης να ακολουθούν τις Οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για την περίπτωση εκκένωσης κατοικιών εκεί που είναι απαραίτητο.

Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά

Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά

Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά

Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά

Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά
Διόνυσος: Μάχη με τις φλόγες δίνουν Πυροσβέστες, υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εθελοντές για να σβήσει η μεγάλη φωτιά