ΣΠΑΥ:  Τοποθετήθηκε  περίφραξη περιμετρικά του παρατηρητήριου στο τρίτο πλάτωμα Καισαριανής

το τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού

Στο τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού που δυστυχώς κατά την διάρκεια του χειμώνα λεηλατήθηκε από ανεγκέφαλους που δεν καταλαβαίνουν την χρησιμότητα του.

το τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού

Έτσι ο σύνδεσμος ενίσχυσε ακόμα με περίφραξη περιμετρικά του χώρου, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι φθορές που αναγκάζουν τους εθελοντές να το επισκευάζουν  συχνά.

το τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού

Το συγκεκριμένο παρατηρητήριο αποτελεί ένα σημαντικό έργο του ΣΠΑΥ που συμπληρώνει σε μεγάλο βαθμό και  θωρακίζει τις υποδομές αντιπυρικής προστασίας του Υμηττού.

το τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού

το τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού
το τρίτο πλάτωμα Καισαριανής πέρση ο ΣΠΑΥ είχε τοποθετήσει ένα παρατηρητήριο πυροφύλαξης του βουνού