Μαρούσι: Περί καταβολής οφειλών στο Δήμο Αμαρουσίου υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών ( χρεωστικών-πιστωτικών)

οφειλών στο Δήμο Αμαρουσίου υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών
Περί καταβολής οφειλών στο Δήμο Αμαρουσίου υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών ( χρεωστικών-πιστωτικών)

Με βάση τον αριθ. ΦΕΚ 5855/31.12.2020 και την απόφαση Α. 1289/31.12.2020 «περί καταβολής οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών», ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι:

« Οφειλές προς το Δήμο Αμαρουσίου από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να εισπράττονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών (χρεωστικών –πιστωτικών) ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μαρούσι,20 Ιουλίου 2021