Ελλάδα: Άρχισαν  οι  υποβολές  αιτήσεων για χορήγηση voucher για  την φιλοξενία των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Ελλάδα: Άρχισαν οι υποβολές αιτήσεων για χορήγηση voucher για την φιλοξενία των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Για  την φιλοξενία των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς άρχισαν  οι  υποβολές  αιτήσεων για χορήγηση voucher  για οικογένειες δημοσίων υπαλλήλων και άλλων δικαιούχων. Αυτό το πρόγραμμα «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. «ΕΕΤΑ»

Ελλάδα: Άρχισαν οι υποβολές αιτήσεων για χορήγηση voucher για την φιλοξενία των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι:

α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ή

β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020, να μην υπερβαίνει τα 33.000 ευρώ για γονείς με έως δύο παιδιά, τα 36.000 ευρώ για έως τρία παιδιά, τα 39.000 ευρώ για έως τέσσερα παιδιά και τα 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

Η «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), που θα χορηγηθεί στους οφελούμενους είναι ύψους 180 ευρώ/μήνα, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr), μέχρι και την 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.