Μεταμόρφωση: Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του Δήμαρχου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μεταμόρφωση: Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του Δήμαρχου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση και η συνεργασία του Δήμαρχου Στράτου Σαραούδα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριακό Πιερακάκη .

Στράτος Σαραούδας : «Οι διαδικασίες απλουστεύονται και οι πολίτες εξυπηρετούνται ολοένα και καλύτερα».

Μεταμόρφωση: Εποικοδομητική ήταν η συνάντηση του Δήμαρχου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για όλες τις πρωτοβουλίες με τις οποίες ελαττώνεται η γραφειοκρατία και  μειώνεται το περιβαντολλογικό αποτύπωμα του Δήμου.  Οι διαδικασίες πρέπει να απλουστεύονται και οι πολίτες εξυπηρετούνται ολοένα και καλύτερα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριακός Πιερακάκης από την πλευρά του αναγνώρισε τα σημαντικά βήματα προόδου για την ψηφιακή αναβάθμιση  του Δήμου Μεταμόρφωσης, ενώ εξέφρασε τη βούληση όχι απλά να στηριχθεί αλλά και να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο φορέων.