Κηφισιά: Ρυθμίσεις οφειλών και διαγραφές προσαυξήσεων

Ρυθμίσεις οφειλών και διαγραφές προσαυξήσεων

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει  τους οφειλέτες ότι μπορούν να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες (μέχρι 30/6/2021) και ληξιπρόθεσμες ή πρώην ρυθμισμένες οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία προς τον Δήμο μας  (τέλη, κλήσεις κλπ)  με ευνοϊκούς όρους και διαγραφές προσαυξήσεων σύμφωνα με σχετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία και τέθηκαν σε πλαίσιο αναστολής εργασίας ή ενισχύθηκαν από το κράτος, ανέργους καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν. Δικαιολογητικά: Δήλωση αναστολής στο σύστημα Εργάνη, Αποδεικτικό καταβολής κρατικής ενίσχυσης, Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,  δήλωση μείωσης ενοικίου στο taxisnet.

Δόσεις και απαλλαγές προσαυξήσεων:

Εφάπαξ καταβολή 100%

2-24 δόσεις      -80%

25-48 δόσεις    -70%

49-72 δόσεις    -60%

73-100 δόσεις – 50%

Επίσης αίτηση για πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων στη περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού οφειλής μπορεί να καταθέτει κάθε υπόχρεος και θα εξετάζεται από τον Δήμο.

Η ρύθμιση αφορά και σε επιχειρήσεις – Νομικά πρόσωπα.  Δικαιολογητικά:  Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxisnet, Δήλωση εκπροσώπησης (όπου απαιτείται)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στην σχετική ρύθμιση είναι μέχρι 31/10/2021.

Οι αιτήσεις για την  ρύθμιση οφειλών θα υποβάλλονται  από τον οφειλέτη από τη Δευτέρα 12/7 στην ηλεκτρονική εφαρμογή  «Σύστημα αιτήσεων του Δήμου Κηφισιάς».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132007282, 283, 138, 602, 618, 181, 137. email: protokolo@kifissia.gr