Παπάγου Χολαργού: Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τον Δήμο από την Κ.Ε.Δ.Ε

Παπάγου Χολαργού: Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τον Δήμο από την Κ.Ε.Δ.Ε

Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού, το οποίο θα ήθελα να αφιερώσω στο προσωπικό του Δήμου μας και σε όλους τους συνεργάτες μου.

Παπάγου Χολαργού: Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για τον Δήμο από την Κ.Ε.Δ.Ε

Ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε:

«Είχα τη χαρά να παραλάβω το βραβείο από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε Δημήτρη Παπαστεργίου τον οποίο ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη στήριξη του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στην Ευρώπη το 2007. Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την ΚΕΔΕ, στο ΙΤΑ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτελείται από 12 αρχές, με στόχο την εναρμόνιση και την βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης στις 47 χώρες – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

Η συμμετοχή των ελληνικών Δήμων είχε λαμπρά αποτελέσματα και απέδειξε ότι οι Δήμοι της Ελλάδας διαθέτουν υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, κάτι που αναγνωρίστηκε και από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους Δήμους, το οποίο θα μας ωθήσει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, βάζοντας πάντα τον πολίτη και τις ανάγκες του στο κέντρο των δράσεών μας.

Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δήμους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρώπης  για το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση» (ELOGE), τα μέλη του Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και το προσωπικό του ΙΤΑ για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος.»