Περιφέρεια Αττικής: Επιτυχημένο το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στην Περιφέρεια – διαβούλευση για την ευαισθητοποίηση γύρω από την κοινωνική ένταξη των Ρομά

κοινωνική ένταξη των Ρομά
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια Αττικής το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο – διαβούλευση για την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την κοινωνική ένταξη των Ρομά και τις βασικές παραμέτρους της.

Η ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων και η ισότιμη συμμετοχή τους, η μαθητική διαρροή, οι πρώιμοι γάμοι και  η κοινωνική συνύπαρξη Ρομά με μη Ρομά είναι οι τέσσερις βασικές θεματικές που εξετάζονται στα διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια – διαβουλεύσεις, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου “ROMplat2019 – Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά”. Στα σεμινάρια συμμετέχουν εκπρόσωποι από την κοινότητα των Ρομά, καθώς και ειδικοί και εργαζόμενοι σε Κέντρα Κοινότητας και Παραρτήματα Ρομά.

Επιτυχημένο το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στην Περιφέρεια

 

Πρόκειται για συνολικά τρία επιμορφωτικά σεμινάρια – διαβουλεύσεις που γίνονται διαδικτυακά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας, τα οποία διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών. Τα συμπεράσματα θα αποτυπωθούν σε μια τελική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2021.

Κατά το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο – διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διήμερο 10-11 Ιουνίου 2021, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ.  Γεώργιος  Σταμάτης απηύθυνε χαιρετισμό και σημείωσε ότι «αποτελεί προτεραιότητα οι τέσσερις θεματικές να μετεξελιχθούν σε πολιτικές που προωθούν την κοινωνική ένταξη των Ρομά». Επίσης, ανέδειξε την σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης των Ρομά γυναικών μέσα στην κοινότητα, ενώ ενημέρωσε για την ενεργοποίηση του τρίτου πυλώνα στο ΕΕΕ.

Επιπλέον, ανακοίνωσε την δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων Ρομά από την Γενική Γραμματεία πιλοτικά σε δέκα περιοχές, σε συνεργασία με τους Δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας – Παραρτήματα Ρομά για τον εμβολιασμό τους κατά της covid-19, προσεγγίζοντας παράλληλα και θέματα που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη του πληθυσμού.

Επιτυχημένο το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στην Περιφέρεια

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ»

Συνέχεια –  Συνέπεια –  Συστηματικότητα: Πρόκειται για τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις της ενδυνάμωσης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.  Σύμφωνα με τον πρώτο εισηγητή του σεμιναρίου – διαβούλευσης, κ. Χρήστο Ηλιάδη, «οι δράσεις πετυχαίνουν καλύτερα, όταν συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση».

Ενδυνάμωση, όπως ανέφερε, δεν είναι μόνο η προστασία, αλλά γενικότερα η ενίσχυση της ομάδας προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει την προστασία της. Η ενδυνάμωση έχει δύο πλευρές, και τους ευάλωτους, αλλά και όσους έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ευάλωτων. Ο κ. Ηλιάδης  αναφέρθηκε, επίσης, στα εργαλεία ενδυνάμωσης των μελών της κοινότητας Ρομά, όπως η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και οι προσπάθειες παραμονής και τακτικής φοίτησης στο σχολείο.

Κατά την ενότητα αυτή, από τους εκπαιδευόμενους τονίστηκαν οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Ρομά, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή γενικών κανόνων. Προτάθηκε ο σχεδιασμός δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τοπικής κοινότητας Ρομά. Επίσης, από τους συμμετέχοντες προτάθηκε η ενεργή καθημερινή διαμεσολάβηση προς αποφυγή διεκπεραιωτικού χαρακτήρα από τα στελέχη των παραρτημάτων Ρομά, καθώς και η ενίσχυση – στελέχωση των Παραρτημάτων Ρομά με διαμεσολαβητές έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις ενδυνάμωσης και ευαισθητοποίησης.

Επιτυχημένο το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στην Περιφέρεια

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ»

Η δεύτερη εισηγήτρια κ. Γεωργία Καλπαζίδου άνοιξε την ενότητα σχετικά με την μαθητική διαρροή αναπτύσσοντας τρόπους προσέγγισης και διαφορετικά εργαλεία για την αντιμετώπισή της. Όπως τόνισε, «χρειάζεται ολιστική προσέγγιση στους τέσσερις βασικούς άξονες: Στέγαση, Απασχόληση, Εκπαίδευση, Υγεία», υπογραμμίζοντας τις συνέπειες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την κ. Καλπαζίδου, έχουν υπάρξει επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης της μαθητικής διαρροής, οι οποίες όμως θα πρέπει να συνιστούν συνεχή δραστηριότητα και όχι διακεκομμένη. «Η ενισχυτική διδασκαλία και τα μόνιμα “φροντιστήρια” θα πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις περιοχές, και εκεί όπου υπάρχουν ομάδες με ευάλωτο κοινωνικό-οικονομικό προφίλ», καθώς και να αναπτυχθούν δράσεις και πολιτικές από τις δημοτικές αρχές παιδαγωγικού χαρακτήρα, αθλοπαιδιές ή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Εκπαιδευόμενοι αναφέρθηκαν σε προσωπικά βιώματα και καλές πρακτικές που έχουν υλοποιήσει, ενώ υπογραμμίστηκε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι αφενός, να υπάρχει καταρτισμένο προσωπικό μέσα στα σχολεία,  αφετέρου να ενδυναμωθεί η οικογένεια, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές. Τέλος, τονίστηκε ότι θα πρέπει τα παραρτήματα Ρομά να υποστηρίξουν την όλη διαδικασία με διεπιστημονική ομάδα όλων των ειδικοτήτων, και όχι μόνο με τους διαμεσολαβητές.

Επιτυχημένο το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στην Περιφέρεια

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΡΩΙΜΟΙ ΓΑΜΟΙ»

Η κ. Αλεξάνδρα Καραγιάννη, εισηγήτρια στην τρίτη θεματική  των πρώιμων γάμων εξήγησε ότι αυτό το πολυδιάστατο θέμα είναι βασικό εμπόδιο στην ένταξη και την ομαλή ενσωμάτωση των Ρομά και τοποθέτησε την συζήτηση από την πλευρά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της άσκησης έμφυλης,  ενδοοικογενειακής, αλλά και οικονομικής βίας.

Ενημέρωσε τους εκπαιδευόμενους για τη νομοθεσία, το δικαίωμα αυτεπάγγελτης καταγγελίας, καθώς και για τη σημασία της σχέσης εμπιστοσύνης των γυναικών Ρομά με τις διαμεσολαβήτριες, αφού πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Επίσης, ορισμένοι συμμετέχοντες επισήμαναν τη δυσκολία συνεργασίας των  διαμεσολαβητριών με τους κρατικούς λειτουργούς και τους αρμόδιους φορείς.

Από τους εκπαιδευόμενους αναφέρθηκε η αναπαραγωγή της πατριαρχίας από τις γυναίκες Ρομά και η αναγκαιότητα να αρθούν τα στερεότυπα προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Επίσης, διατυπώθηκε πρόταση προς την Γενική Γραμματεία για την επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού των υπηρεσιών που εμπλέκονται με την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά σχετικά με την ιδιαιτερότητα αυτής της πληθυσμιακής ομάδας, καθώς και η ανάγκη καμπάνιας ενημέρωσης των γυναικών σχετικά με το σώμα τους, την αυτοδιάθεσή τους τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις εγκυμοσύνες ανηλίκων.

Επιτυχημένο το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο στην Περιφέρεια

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ»

Η κ. Αθανασία Σιαπέρα, εισηγήτρια της θεματικής για την συνύπαρξη αναφέρθηκε στη σημασία συμμετοχής των νέων στα κοινά, στις επιβεβλημένες από κοινού δράσεις των παραρτημάτων με τους Ρομά, αλλά και την τοπική κοινωνία κάθε περιοχής, ενώ παρουσίασε καλές πρακτικές και προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί με θετικό πρόσημο. Σημαντικός σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά των εκπαιδευόμενων δόθηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών, όπως η συνύπαρξη της τοπικής κοινωνίας με Ρομά που εργάζονται σε συνεταιρισμούς ένταξης, και πώς μέσα από την διαδικασία απασχόλησης αίρονται τα στερεότυπα.

Οι επιμορφωτικές διημερίδες – διαβουλεύσεις θα συνεχισθούν διαδικτυακά στις 17 και 18 Ιουνίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. . Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Romplat 2019», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC- REC-RDIS-NRCP-AG-2019 – Restricted call for proposals to support National Roma platforms.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ