Μήνυμα της Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη για την Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας

Μήνυμα της Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη για την Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας

Κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Ο στόχος για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται να απομακρύνεται καθώς ο ρυθμός μείωσής της παραμένει πολύ πιο αργός από αυτόν που θα οδηγούσε στην επίτευξή του.

Μήνυμα της Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη για την Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας

Σας παραθέτουμε το μήνυμα:

 «Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας αναδεικνύει ένα διεθνές πρόβλημα που απαιτεί την ευαισθητοποίησή μας. Κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.

Ο διακηρυγμένος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στόχος για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025, φαίνεται να απομακρύνεται καθώς ο ρυθμός μείωσής της παραμένει πολύ πιο αργός από αυτόν που θα οδηγούσε στην επίτευξή του.

Ο αγώνας για την ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού πρέπει να είναι πολυεπίπεδος και διαρκής. Δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν κόσμο ευημερίας και δικαιοσύνης όταν υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται κυρίως για βιοποριστικούς λόγους, που στερούνται το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση και μεγαλώνουν σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και φόβου. Ως κοινωνία σε κάθε επίπεδο τοπικό, εθνικό, τοπικό πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και δράση ώστε να ξεριζωθεί μια για πάντα η παιδική εργασία.

Στόχος του Δικτύου SDG 17 Greece  είναι να προωθήσει πολιτικές για την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση μέσα από τη συνεργασία με την Πολιτεία, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και με άλλους φορείς. Τα θρανία είναι για τα παιδιά, τα παιδικά χέρια δεν είναι φτιαγμένα για την εργασία. Όταν η θέση αυτή γίνει κοινός τόπος τότε θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για την ευημερία του κόσμου μας και των επόμενων γενεών.»