Το μήνυμα της Προέδρου SDG 17 Greece Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Το μήνυμα της Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Μήνυμα Προέδρου SDG 17 Greece Μ. Σταυράκη Πατούλη, για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Σας παραθέτουμε το μήνυμα:

«Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη ως παγκόσμια κοινότητα να δράσουμε συντονισμένα για το κλίμα. Ως Δίκτυο εργαζόμαστε με επίκεντρο τον Στόχο 13 που αφορά στη «Δράση για το κλίμα», τον Στόχο 14 για τη «Ζωή στο Νερό» και τον Στόχο 15 για τη «Ζωή στη Στεριά», για να ενεργοποιήσουμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην αναζήτηση λύσεων για να μειώσουμε το αρνητικό ανθρώπινο αποτύπωμά μας στο περιβάλλον, για να επανασχεδιάσουμε, να αναδημιουργήσουμε, να επανορθώσουμε τις βλάβες στα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Η συντονισμένη δράση μας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και αποθεμάτων της Γης είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει η φύση να μας ανταποδώσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη υγεία. Η σημερινή Ημέρα μας καλεί να αναλάβουμε την πρόκληση για κοινή δράση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, για επένδυση στην ήπια ανάπτυξη, σε εναλλακτικές καθαρές μορφές ενέργειας, για να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, ένα μέλλον αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των παιδιών μας».