Νέα Ιωνία: Η Δημοτική Αρχή ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων του ΚΕΒΡΕΦΟ

Νέα Ιωνία: Η Δημοτική Αρχή ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων του ΚΕΒΡΕΦΟ
«Η Δημοτική Αρχή ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων του ΚΕΒΡΕΦΟ»

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή στάθηκε και ανταποκρίθηκε στα δικαιώματα των εργαζομένων, άλλωστε πρόσφατα το απέδειξε όσον αφορά την προμήθεια των ΜΑΠ προηγούμενων ετών, αλλά και με την απόλυτη δικαίωση με την αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ στους δικαιούχους ετών 2019-2020.

Νέα Ιωνία: Η Δημοτική Αρχή ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των εργαζομένων του ΚΕΒΡΕΦΟ

Επιπλέον, για μια ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή και η Πρόεδρος του ΚΕΒΡΕΦΟ κα. Ελένη Γρίβα στέκονται στους εργαζομένους του ΚΕΒΡΕΦΟ με το επίδομα των 176€, χρήματα που έπρεπε να δοθούν στους εργαζομένους από το 2014 και πλέον θα τα λάβουν μόλις ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες.