Μεταμόρφωση: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Μεταμόρφωση: Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ενίσχυσε το στόλο των οχημάτων  της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας τόνισε:

«Μέσα σε λίγους μήνες καταφέραμε να ενταχθούμε και να χρηματοδοτηθούμε από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, μέσα από το οποίο έχουμε σήμερα τη χαρά να εντάξουμε στη δύναμη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου ένα υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο δεκαεννέα (19) τόνων. Μια παραλαβή με την οποία ξεκινά η ανανέωση του στόλου μας.  Ευχαριστώ όλους όσους συντέλεσαν στην υλοποίησή του και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή…»