Κηφισιά: Προστασία των δασών του Δήμου από την Πολιτική Προστασία Κηφισιάς

Κηφισιά: Προστασία των δασών του Δήμου από την Πολιτική Προστασία Κηφισιάς
«Προστασία των δασών του Δήμου από την Πολιτική Προστασία Κηφισιάς»

Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ο Δήμος Κηφισιάς, εργάζεται για την προστασία των δασών Καστρίτσας, Οικολογικού Πάρκου Νέας Ερυθραίας και «Φασίδερι» που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Κηφισιά: Προστασία των δασών του Δήμου από την Πολιτική Προστασία Κηφισιάς

Με τη διαδικασία αυτή διευκολύνθηκαν και επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες, χωρίς διαγωνιστικές καθυστερήσεις και σχετικές εγκρίσεις από το Δασαρχείο. Εδώ και πολλές ημέρες πραγματοποιούνται απαραίτητες εργασίες στα δάση του Δήμου μας από ιδιώτες εργολάβους, που προέκυψαν κατόπιν σχολαστικής έρευνας αγοράς. Έως σήμερα 25/5 έχουν συλλεχθεί 40 τετραξονικά φορτηγά με καύσιμη ύλη.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι:
  • καθαρισμού βλάστησης
  • απομάκρυνσης πεσμένων κορμών και κλαδιών από την «Μήδεια»
  • «απελευθέρωσης» δασικών οδών και μονοπατιών προκειμένου να προστατευτεί με κάθε δυνατό τρόπο το φυσικό περιβάλλον του Δήμου μας από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Κηφισιά: Προστασία των δασών του Δήμου από την Πολιτική Προστασία Κηφισιάς

Η Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς είχε προχωρήσει σε αποψίλωση πλευρικά του οδικού δικτύου που διέρχεται μέσα από δάση και έχει ενημερώσει τους αρμόδιους για βλάβες σε ορισμένους κρουνούς.