Μήνυμα της Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη για το νέο νομοσχέδιο για τη Συνεπιμέλεια

Μήνυμα της Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη για το νέο νομοσχέδιο για τη Συνεπιμέλεια

Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη: « Η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο  βήμα με την υπερψηφιση του νομοσχεδίου για τη Συνεπιμελεια που αναμορφωνει το οικογενειακό δίκαιο»

Το νέο νομοσχέδιο για τη Συνεπιμέλεια αναμορφώνει ένα αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο ανταποκρινόμενο στα σύγχρονα δεδομένα της εποχής. Ρυθμίζει την επόμενη μέρα για τους διαζευγμένους γονείς με γνώμονα την προστασία του παιδιού και την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη πέρα από αποκλίνουσες συμπεριφορές στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος  τονίζει η Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη.

Σας παραθέτουμε το μήνυμα της Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη:

«Η Ελλάδα κάνει ένα μεγάλο  βήμα με την υπερψηφιση του νομοσχεδίου για τη Συνεπιμελεια που αναμορφωνει το οικογενειακό δίκαιο εισάγοντας όρους ισότητας και συναπόφασης των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών.

Παρ’ οτι κανένας νόμος δεν μπορεί να υποδείξει τον συνειδητοποιημένο γονέα, ωστόσο ένα νομοθετικό πλαίσιο που θέτει τους γονείς σε ισότιμη βάση και αποκαθιστά αδικίες ως προς τα δικαιώματα και των δύο γονέων «εκπαιδεύει» την κοινωνία μας προς μια καλύτερη ρύθμιση της διαδικασίας της επιμέλειας λειτουργώντας προς το ουσιαστικό όφελος του παιδιού.

Το νέο νομοσχέδιο για τη Συνεπιμέλεια αναμορφώνει ένα αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο ανταποκρινόμενο στα σύγχρονα δεδομένα της εποχής, ακολουθεί τις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και παρά τα ελλείμματα που μπορεί να εμφανίζει, επί της ουσίας καταρρίπτει στερεότυπα και ρυθμίζει την επόμενη μέρα για τους διαζευγμένους γονείς με γνώμονα την προστασία του παιδιού και την ομαλή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη πέρα από αποκλίνουσες συμπεριφορές στο πλαίσιο του οικογενειακού περιβάλλοντος.