Μαρούσι: Κλειστά το παράρτημα του ΚΕΠ Αμαρουσίου Μεσογείων 82 και το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης του ΚΕΠ στο Δημαρχείο για προληπτικούς λόγους απολύμανσης

Μαρούσι: Κλειστό το Κεντρικό ΚΕΠ Αμαρουσίου για προληπτικούς λόγους απολύμανσης

Κλειστά το παράρτημα του ΚΕΠ Αμαρουσίου Μεσογείων 82 και το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης του ΚΕΠ στο Δημαρχείο για προληπτικούς λόγους απολύμανσης

Κλειστά θα παραμείνουν το παράρτημα του ΚΕΠ Αμαρουσίου Μεσογείων 82 και το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης του ΚΕΠ στο Δημαρχείο (2ος όροφος) σήμερα Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, από τις 12:00 μ.μ. για προληπτικούς λόγους απολύμανσης από τη λοίμωξη Covid-19”.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μαρούσι, 19 Μαΐου 2021