ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος Κουταλά του Βύρωνα

ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά
«Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά του Βύρωνα»

ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά

Ο ΣΠΑΥ συνέχισε την μεγάλη προσπάθεια  αναβάθμισης του δάσος του Κουταλά στην περιοχή του Βύρωνα με την τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων.

ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά

Συγκεκριμένα στο δάσος υπήρχαν παλαιά και φθαρμένα από τον χρόνο ξύλινα τραπεζοκαθισματα τα  όποια  αντικαταστάθηκαν από νέα .

ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά

Έτσι το δάσος του Κουταλά και ο χώρος του Πικ Νικ ανανεώθηκαν με νέες ξύλινες υποδομές που θα χαρίζουν  στιγμές ανάπαυλας στους επισκέπτες του δάσους.

ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά
ΣΠΑΥ : Τοποθέτηση νέων ξύλινων τραπεζοκαθισμάτων στο δάσος του Κουταλά