Ραφήνα Πικέρμι: Νεα Σχολική μονάδα 4 εκατ. ευρώ στην Καλλιτεχνούπολη

Νεα Σχολική μονάδα

Μετά τις επιτυχημένες ενέργειες του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 4.005.200 εκατ. ευρώ -στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης», πρόσκλησης ΑΤ07 – για την ανέγερση πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας στην Καλλιτεχνούπολη.

Πρόκειται για ένα 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο χωρητικότητας 150 μαθητών και ένα 2θέσιο νηπιαγωγείο για 50 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ραφήνα Πικέρμι: Νεα Σχολική μονάδα 4 εκατ. ευρώ στην Καλλιτεχνούπολη

Το σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί στο ΟΤ 107Α για το οποίο ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου κατάφερε να αλλάξει χρήση γης, από χώρο για ανέγερση εμπορικού κέντρου σε χώρο για ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, χωρίς αύξηση συντελεστή δόμηση.

Η κατασκευή και η λειτουργία του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος θα δώσει μακροχρόνια λύση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των κατοίκων λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής αύξησης, με βάση ένα οργανωμένο σχέδιο βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης.

Ραφήνα Πικέρμι: Νεα Σχολική μονάδα 4 εκατ. ευρώ στην Καλλιτεχνούπολη

Ραφήνα Πικέρμι: Νεα Σχολική μονάδα 4 εκατ. ευρώ στην Καλλιτεχνούπολη
Ραφήνα Πικέρμι: Νεα Σχολική μονάδα 4 εκατ. ευρώ στην Καλλιτεχνούπολη