Πεντέλη: Ξεκίνησε ο Δήμος το έργο της ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης

Πεντέλη: Ξεκίνησε ο Δήμος το έργο της ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης
Προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς το έργο της ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία του Δήμου Πεντέλης, με έντονα προβλήματα και φθορές που δημιουργούν κίνδυνο για τους πεζούς.

Πεντέλη: Ξεκίνησε ο Δήμος το έργο της ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης

 

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα αποκαταστάσεων περιλαμβάνονται η ανακατασκευή πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης όπου εμφανίζονται έντονα προβλήματα και φθορές, τοπικές συντηρήσεις πεζοδρομίων σε σημεία τα οποία έχουν υποδειχθεί από δημότες και συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε σημεία που υπάρχει έντονη φθορά και θα διαπιστωθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Πεντέλη: Ξεκίνησε ο Δήμος το έργο της ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης
Πεντέλη: Ξεκίνησε ο Δήμος το έργο της ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία της πόλης