Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα  της Νέας  Πεντέλης

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης
«Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση Καθαριότητας και πρασίνου στην δημοτική κοινότητα της Νέας  Πεντέλης

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης

Από τα χαράματα σύσσωμη η υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου  πιστή στο ραντεβού της στις «Παρασκευές Καθαριότητας» πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα  της Νέας  Πεντέλης .

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης

 Η δράση πραγματοποιήθηκε στις οδούς:  

Παπαφλέσσα, Μιαούλη, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Καραϊσκάκη και Γεωργίου Παπανδρέου.

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης

 

Οι εργασίες που έγιναν ήταν οι εξής:

 

Οδοκαθαρισμός

Σήμανση θέσης  Κάδων Απορριμάτων και ανακύκλωσης

Πλύσιμο Δρόμων με την υδροφόρα του Δήμου μας

Αποκομιδή κομμένων κλαδιών , κηπαίων  και ογκωδών αντικειμένων

Εργασίες Πρασίνου με φροντίδα πεζοδρομίων και καθαρισμό των κρασπεδόρειθρων

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης

 Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλιόπουλος Παναγιώτης τόνισε:

«Ευχαριστώ πολύ την Αντιδήμαρχο Νέας Πεντέλης  Άρτεμις Αργύρη τον υπεύθυνο πόλης για την καθαριότητα  Σωτήρη Φλήντρα  και τον επόπτη Αντώνη Παπαδάκη για την συνεργασία στον συντονισμό των εργασιών της δράσης στην Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης» .

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης

Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης
Πεντέλη: «Παρασκευή Καθαριότητας» Πραγματοποιήθηκε δράση στην δημοτική κοινότητα της Νέας Πεντέλης