Πεντέλη: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος « Στρατιωτικός Σύνδεσμος Ελλήνων Εφέδρων» από την  εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου Πεντέλης στον τομέα της δασοπυρόσβεσης .

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Υπενθυμίζουμε πως κατά την περίοδο των χιονοπτώσεων οι δυο πλευρές συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία έτσι  είδαν ότι έχουν τους ίδιους σκοπούς προσφοράς και υπήρχαν κοινά σημεία για μια γόνιμη  συνεργασία . Παράλληλα αποφασίστηκε από κοινού η συνεργασία αυτή να έχει μέλλον και να συνεχιστεί δυναμικά και κατά την αντιπυρική περίοδο που είναι μπροστά μας.

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Έτσι απαραίτητη κρίθηκε η περαιτέρω εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και πολύ περισσότερο που βρισκόμαστε προ των πυλών  για την αντιπυρική περίοδο.

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Γι’ αυτόν τον λόγο στήθηκε ειδικό σχολείο για περαιτέρω εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας «πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιάς».

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

Πεντέλη: Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας
Πεντέλη: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση  του ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος σε πρακτική πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας

 

Πεντέλη: Συνεργασία της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας του Δήμου με το ΣΣΕΕΦ Α’ Λόχος