Μήνυμα Μ. Πατούλη Σταυράκη για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Μήνυμα Μ. Πατούλη Σταυράκη για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και του Ομίλου για την UNESCOΒορείων Προαστίων Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη, απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα:

Σας παραθέτουμε το μήνυμα:

«Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας μας υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και κάθε άνθρωπος σε κάθε σημείο της γης δικαιούται και πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ανεξαρτήτως της οικονομικής του θέσης. Η πανδημία ανέδειξε τις βαθιές ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ και εντός των χωρών και απειλεί να αναστείλει την παγκόσμια πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ως Δίκτυο για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην ελληνική κοινωνία με επίκεντρο τον Στόχο 3 για την υγεία, αναδεικνύουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας και τιμούμε πανελλαδικά τους ήρωες της καθημερινότητας στην εποχή του COVID στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ”Adopt A Goal”.

Στηρίζουμε κάθε δράση και πρωτοβουλία που έχει ως σκοπό να διασφαλίσει συνθήκες διαβίωσης υγείας και ευημερίας για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.»

Μήνυμα Μ. Πατούλη Σταυράκη για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Μήνυμα Μ. Πατούλη Σταυράκη για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας