Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο η προγραμματική σύμβαση για την ανακαίνιση των τριών σεισμόπληκτων σχολείων της πόλης

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο η προγραμματική σύμβαση για την ανακαίνιση των τριών σεισμόπληκτων σχολείων της πόλης
Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο η προγραμματική σύμβαση για την ανακαίνιση των τριών σεισμόπληκτων σχολείων της πόλης.

 Συγκεκριμένα πρόκειται για το 4ο Δημοτικό, το 5ο Δημοτικό και το 1ο Γυμνάσιο του Νέου Ηρακλείου όπου υπέγραψαν διαδοχικά ο Δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει την έναρξη της διαδικασίας για την δημοπράτηση και, ακολούθως, των εργασιών, οι οποίες, δεν θα αποκαταστήσουν απλώς τις φθορές που προκάλεσε στα σχολικά κτίρια ο σεισμός, αλλά θα ανακαινίσουν τις μονάδες ώστε να θωρακιστούν αντισεισμικά για το μέλλον. Αυτός ο δρόμος, μολονότι περισσότερο χρονοβόρος, προτιμήθηκε για να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα της παλαιότητας των συγκεκριμένων σχολείων και στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί. Έτσι, η δημοτική αρχή αποφάσισε να απευθυνθεί στο Υπουργείο Υποδομών και την Περιφέρεια Αττικής, από όπου διεκδίκησε και πέτυχε τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών και των έργων, αντίστοιχα, ώστε τα τρία σχολεία να ανακαινιστούν και να γίνουν πιο ασφαλή για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 1.747.160 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρεια Αττικής έως του ποσού των 1.383.566 € και από πόρους του Δήμου Ηρακλείου το επιπλέον ποσό δηλαδή 363.593 €. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 36 μηνών.

Ο Δήμαρχος Νέου Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος τόνισε:

«Εάν προχωρούσαμε σε μια απλή αποκατάσταση των φθορών του σεισμού, μολονότι θα ήταν μια σαφώς πιο γρήγορη διαδικασία, δεν θα μας εγγυόταν ότι στην απευκταία περίπτωση ενός νέου, τέτοιου φαινομένου δεν θα ζούσαμε τις ίδιες καταστάσεις, δεν θα είχαμε τα ίδια προβλήματα, κυρίως για την ασφάλεια των παιδιών. Προτιμήσαμε, λοιπόν, να πάμε σε μια πιο σίγουρη λύση για τώρα αλλά και για το αύριο: τρέξαμε, διεκδικήσαμε, βρήκαμε τα απαιτούμενα κονδύλια και, πλέον, με τα έργα που θα γίνουν, στο τέλος της ημέρας, θα μιλάμε για τρία, τρόπω τινά, καινούργια σχολεία στην πόλη μας. Φυσικά όλα αυτά ενημερώνοντας σε κάθε βήμα τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων τους οποίους ευχαριστώ για την υπομονή. Γνωρίζω ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους, κυρίως όμως θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για τα παιδιά μας με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση».

Με αφορμή την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: 

«Από την πρώτη στιγμή που μας ετέθη το ζήτημα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου δεσμευθήκαμε ότι θα συμβάλουμε στην αποκατάσταση των προβλημάτων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, καθώς τα παιδιά αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για μας. Στο διάστημα αυτό πράξαμε ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια που θα λύσουν προβλήματα. Περιφέρεια Αττικής και Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού συνεργαζόμαστε στενά με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας».