Μεταμόρφωση Αττικής: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου

Μεταμόρφωση Αττικής: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου, που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και  Προαγωγής Δημ. Υγείας του Δήμος Μεταμόρφωσης.

Μεταμόρφωση Αττικής: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 338 rapid tests, ενώ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διενέργεια τους.

Μεταμόρφωση Αττικής: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου

Η προσπάθεια υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας.

Μεταμόρφωση Αττικής: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου
Μεταμόρφωση Αττικής: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διενέργεια δωρεάν rapid test για τους κατοίκους του Δήμου