Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά

Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά
«Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά»

Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά

Στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών του μονάδων προχωρά σταδιακά ο Δήμος Μεταμόρφωσης, εναρμονισμένος με τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα. Ο Δήμος ξεκίνησε στις σχολικές του μονάδες, εργασίες βελτίωσης της θερμομόνωσης και στην τοποθέτηση σύγχρονων εξωτερικών κουφωμάτων.

Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης πραγματοποιούνται στο αυτή την στιγμή στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου.

Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά

Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά
Μεταμόρφωση: Τα σχολεία της πόλης αναβαθμίζονται ενεργειακά

.