Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης

Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης

H υπηρεσία Kκαθαριότητας πιστοί στο πρόγραμμα της πραγματοποίησε σήμερα την δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης.

Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης

Σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης πραγματοποιηθήκαν οι εξής εργασίες :

Πλύσιμο κάδων

Πλύσιμο δρόμων στενών  από την Υδροφόρα του Δήμου

Οδοκαθαρισμός

Απομάκρυνση κλαδιών από τα στενά

Αποψίλωση πράσινων και καθαρισμού πεζοδρομίων και εσοχών κάδων απορριμμάτων

Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης

                Ο Αντιδήμαρχος Ηλιόπουλος Παναγιώτης τόνισε :

«Σήμερα πραγματοποιήσαμε την δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης πιστοί στο πρόγραμμα μας. Αν και  αγώνας της αποκομιδής των κλαδιών συνεχίζεται δυναμικά και βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα εναπόθεσης από τους δημότες από πεσμένα δέντρα εντός των οικιών τους» .

Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης

Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης
Πεντέλη: Δράση «Παρασκευές Καθαριότητας» σήμερα στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης