Περιφέρεια Αττικής: Υπεγράφη τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Περιφέρεια Αττικής:  Υπεγράφη τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Υπεγράφη η τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής», με χρηματοδότηση της Περιφέρειας ύψους 2.2 εκ. ευρώ.

Γ. Πατούλης: «Με αφορμή και τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια επικυρώνει σήμερα τη συνεργασία της με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκιση της Αττικής, με εργαλεία την πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε σήμερα Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση έρευνας με τίτλο «Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής», με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ Νικόλαο Βούλγαρη και τον Πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μανώλη Πλειώνη.

Περιφέρεια Αττικής: Υπεγράφη τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Στην τελετή υπογραφής η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, παρέστησαν επίσης ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ευθύμης Λέκκας, καθώς και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ι. Σελίμης. Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό 2.2 εκ. ευρώ.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης επισήμανε πως από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, στο επίκεντρο των πολιτικών του βρέθηκαν τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που εστιάζουν στην πρόληψη αλλά και στην εκπαίδευση των πολιτών. «Χαρτογράφηση προβλημάτων, εκπαίδευση πολιτών και άμεση αντιμετώπιση είναι οι 3 βασικοί άξονες της στρατηγικής μας» τόνισε και πρόσθεσε πως η προγραμματική σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να εμπλουτίσει τα εργαλεία της σε ζητήματα έγκαιρης ενημέρωσης και ακολούθως να προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, για την καλύτερη θωράκιση της Αττικής.

Βασικοί άξονες και στόχοι του Προγράμματος

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη έρευνας για την:

Δημιουργία εκτιμήσεων έκθεσης στο κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς και σεισμού σε κατάλληλα επιλεγμένες και ευάλωτες περιοχές και Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Δημιουργία γεωπληροφοριακού διαδικτυακού συστήματος και οργάνωση των παραγόμενων πληροφοριών στο εν λόγω σύστημα, που θα φιλοξενείται από το ΕΑΑ στους servers του Κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΕΑΑ/BEYOND .  Ενημέρωση, εκπαίδευση και απρόσκοπτη και συνεχή πρόσβαση των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Μέσω του έργου επιτυγχάνεται η δημιουργία πρωτότυπης γνώσης που υποστηρίζει την Περιφέρεια Αττικής στη βέλτιστη εφαρμογή του προβλεπόμενου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας ο οποίος συντάσσεται τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα προγράμματα, τα μέτρα και οι δράσεις των Περιφερειών της χώρα αλλά και στην υποστήριξη του έργου των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα προκύψουν από την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα αξιοποιηθούν από τις αρχές και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του νόμου 4662/2020 – ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020 σχετικά με:

Τον ορθολογικό σχεδιασμό μέτρων πρόληψης για μείωση του κινδύνου καταστροφών με τελικό επιδιωκόμενο στόχο την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος,

Την αξιόπιστη εκτίμηση της πρόβλεψης των επικινδυνοτήτων, τρωτότητας και απειλών για την μείωση των αρνητικών συνεπειών των επικείμενων καταστροφών.

Την ενημέρωση των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων για τα ζητήματα αυτά.

Να σημειωθεί πως για την εκπόνηση της έρευνας το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) θα αξιοποιήσει το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό του Κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΕΑΑ/BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του ΕΑΑ.

Στο πρόγραμμα εκτός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Κέντρου BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών  συμμετέχουν: το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Περιφέρεια Αττικής: Υπεγράφη τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Με αφορμή και τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια επικυρώνει σήμερα τη συνεργασία της με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένου κύρους, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκιση της Αττικής, με εργαλεία την πρόληψη και την ενημέρωση των πολιτών.

Αξιοποιούμε το επιστημονικό δυναμικό όλων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις από κινδύνους και ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής, όπως είναι και η προτεραιότητά μας».

O καθηγητής του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος για το ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκκας τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής κάνει σήμερα το σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κινδύνων και των κρίσεων, στηριζόμενη στο επιστημονικό δυναμικό από Ερευνητικά Κέντρα. Είναι για εμάς τους επιστήμονες τεράστια ευθύνη απέναντι σε κάθε κάτοικο της Περιφέρειας να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν κάθε είδους επιπτώσεις».

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μανώλης Πλειώνης δήλωσε:

«Η σημερινή υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας, σηματοδοτεί τη θέληση και αποφασιστικότητα του ΕΑΑ να συνδράμει την Περιφέρεια Αττικής, στην προσπάθειά της να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν πληρέστερα για να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, που δυστυχώς λόγω της κλιματικής κρίσης βαίνουν αυξανόμενα τόσο σε ένταση όσο και σε αριθμό, γεγονός που μαζί με την διαχρονική καταπάτηση δημόσιων και δασικών εκτάσεων και την έλλειψη παιδείας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών δημιουργούν βραδυφλεγείς βόμβες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκραγούν με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Παράλληλα πρέπει η πολιτεία να πάρει πρωτοβουλία αλλαγής του παραγωγικού προτύπου σε ένα που να είναι φιλικό προς το περιβάλλον με έμφαση στην μείωση της παραγωγής θερμοκηπικών αερίων.»

O Δρ Χάρης Κοντοές, Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος για το ΕΑΑ και συντονιστής του Κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND σημείωσε τα εξής:

«Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός η σημερινή υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας. Μέσω αυτής επιστρατεύεται το εξειδικευμένο δυναμικό της ερευνητικής ομάδας του κέντρου Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND που συνεργάζεται με επιστήμονες υψηλού κύρους της χώρας για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφών που οφείλονται σε πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμό. Η έντονη σεισμικότητα της χώρας μας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Κλιματικής αλλαγής και της περιορισμένης ενημέρωσης των πολιτών στο τρόπο αντίδρασης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, απαιτούν ενημερωμένα σχέδια εκτίμησης, διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας η Περιφέρεια Αττικής και οι αρμόδιες αρχές Πολιτικής Προστασίας εμπλουτίζουν την φαρέτρα τους με σχέδια και δράσεις μείωσης των κινδύνων ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης τόσο των αρχών όσο και των πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς. Το έργο της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΕΑΑ και Περιφέρειας Αττικής είναι στα χέρια μιας υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής ομάδας ερευνητών που αποτελεί συνεργασία του Κέντρου BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Υδρολογίας, Υδρομετεωρολογίας και Ενεργειακής Τεχνολογίας, της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών».

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα edisorama.gr , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο