Περιφέρεια Αττικής: Ανακοινώνουμε τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102

Περιφέρεια Αττικής: Ανακοινώνουμε τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102
Δημιουργήθηκε από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την υποστήριξη της Περιφέρεια Αττικής, του Υπουργείου Υγείας και του ΕΔΔΥΠΠΥ και το ανακοινώσαμε σήμερα μαζί με την Πρόεδρο της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Π. Σακκά.

Περιφέρεια Αττικής: Ανακοινώνουμε τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102

Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους/επαγγελματίες υγείας, γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση και απευθύνεται σε:

 – Άτομα με προβλήματα μνήμης

 – Ευρύ κοινό

 – Φροντιστές – Οικογένεια & φίλοι ατόμων με άνοια

 – Επαγγελματίες Υγείας

Περιφέρεια Αττικής: Ανακοινώνουμε τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια 1102

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε:

«Σήμερα ερχόμαστε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά σε πολίτες τρίτης ηλικίας, υποστηρίζοντας τη Γραμμή Βοήθειας για την Άνοια. Προτεραιότητά μας η διατήρησης της υγείας όλων των πολιτών και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας»