Περιφέρεια Αττικής: Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας

Περιφέρεια Αττικής: Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας
«Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας»

Γιώργος Πατούλης : «Υπογράψαμε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, κ. Εύη Σαχίνη, με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας.»

Περιφέρεια Αττικής: Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε:

«Συνεργαζόμαστε στενά για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Αττική. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου να συστρατεύεται και να αποτελεί βασικό σύμμαχό μας στην προσπάθεια ενίσχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση στην Αττική και στην παραμονή των νέων επιστημόνων στη χώρα μας.»

Περιφέρεια Αττικής: Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας
Περιφέρεια Αττικής: Σύμφωνο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου με στόχο τη θέσπιση πάγιας τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας