ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού

ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού
Η μεγάλη προσπάθεια  του ΣΠΑΥ για τον καθαρισμό των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού  ολοκληρώθηκε σήμερα με την περιοχή της Αργυρούπολης.

ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού

Ο βασικός  στόχος του Συνδέσμου ήταν η  εξασφάλιση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης διόδου για τα όμβρια ύδατα που διέρχονται περιμετρικά του Υμηττού μέσω των  φρεατίων και αγωγών. Έτσι με την βοήθεια  εξειδικευμένου συνεργείου του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκαν  εργασίες καθαρισμού των οχετών που διέρχονται κάτω από το δίκτυο των δασικών δρόμων. Κατά τις εργασίες  απομακρύνθηκαν μεγάλες  ποσότητες φερτών υλικών μετά από πολλές ώρες σκληρής δουλείας .

ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού

Η αντιπλημμυρική προστασία που Υμηττού και των Δήμων που τον περιβάλλουν, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση ο ΣΠΑΥ θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των αρμοδίων φορέων.

ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού

ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού
ΣΠΑΥ : Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των  φρεατίων και αγωγών περιμετρικά όλου του Υμηττού