Πεντέλη : Αποδίδεται στους δημότες η οδός Έλλης Λαμπέτη στη Δ.Κ.  Μελισσίων

Πεντέλη : Αποδίδεται στους δημότες η οδός Έλλης Λαμπέτη στη Δ.Κ.  Μελισσίων.

Μπούσουλα Χάνου Άντα :«Αποδίδεται στους δημότες η οδός Έλλης Λαμπέτη στη Δ.Κ.  Μελισσίων»

«Ένα αίτημα δεκαετιών για τους κατοίκους της οδού  Έλλης Λαμπέτη  στα Μελίσσια,  γίνεται πραγματικότητα από τη δημοτική Αρχή».

Σε εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης  με σκοπό την πλήρη διάνοιξη της οδού Έλλης Λαμπέτη  και σύμφωνα με την 175 /2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών περί καθορισμού τιμή μονάδας , δεσμεύτηκε η πίστωση και έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να κατατεθεί από το δήμο Πεντέλης ποσό 25.491,30 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης έκτασης και των επικειμένων.

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και  Περιβάλλοντος Δήμου Πεντέλης Μπούσουλα Χάνου Άντα τόνισε:

«Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης  αποτελεί προτεραιότητά μας προκειμένου να αποδοθούν στους πολίτες κοινόχρηστοι χώροι και δρόμοι που θα αναζωογονήσουν τις πόλεις μας και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε να επιλύουμε χρόνια προβλήματα.»