Νέα Ιωνία: : Συνεχίζεται ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων σε όλο το Δήμο

Νέα Ιωνία: : Συνεχίζεται ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων σε όλο το Δήμο
Συνεχίζεται η προσπάθεια του καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων στον Δήμο για την αποφυγή πιθανών πλημμυρών .

Νέα Ιωνία: : Συνεχίζεται ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων σε όλο το Δήμο

 Πραγματοποιούνται όλα τα αιτήματα των Δημοτών για τον καθαρισμό των  φρεατίων τους  Στόχος των υπηρεσιών του Δήμου είναι ο άμεσος  καθαρισμός όλων  των φρεατίων της Πόλης με σειρά επικινδυνότητας ,παράλληλα με  τις ανάγκες που προκύπτουν.

Νέα Ιωνία: : Συνεχίζεται ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων σε όλο το Δήμο
Νέα Ιωνία: : Συνεχίζεται ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων σε όλο το Δήμο