Ελλάδα: Οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε για την εκτροφή των μινκ

Ελλάδα: Οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε για την εκτροφή των μινκ

Οι οργανώσεις VeGaia και Ιππόθεσις, μέλη της Fur Free Alliance και του Eurogroup for Animals αντίστοιχα με κοινή τους επιστολή ζητούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Σπήλιο Λιβανό να να υιοθετήσει μέτρα έκτακτης ανάγκης και να ακολουθήσει μία εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη νόσο COVID-19 στα εκτροφεία μινκ.

Ελλάδα: Οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε για την εκτροφή των μινκ

Σας παραθέτουμε την κοινή τους επιστολή των οργανώσεων VeGaia,  Ιππόθεσις, μέλη της Fur Free Alliance και του Eurogroup for Animals:

«Με κοινή τους επιστολή οι οργανώσεις VeGaiaκαι Ιππόθεσις, μέλη της Fur Free Alliance και του Eurogroup for Animals αντίστοιχα, καλούν τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, να υιοθετήσει μέτρα έκτακτης ανάγκης και να ακολουθήσει μία εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη νόσο COVID-19 στα εκτροφεία μινκ.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, τα μινκ έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ευπαθή στον ιό και μπορεί να μολυνθούν και να νοσήσουν από τον SARS-CoV-2, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν ως δεξαμενή του ιού, αυξάνοντας τις πιθανότητες ανάπτυξης δυνητικά επικίνδυνων μεταλλάξεων. Δεδομένου ότι τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας δεν έχουν κατορθώσει να σταματήσουν την ταχεία εξάπλωση του SARS-CoV-2 στα εκτροφεία μινκ, τα ζώα έχουν γίνει πηγή μετάδοσης όχι μόνο σε εργαζόμενους στις εκτροφές αλλά και στις κοντινές κοινότητες ενώ η νόσος έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από 370εκτροφεία σε τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη.

Ελλάδα: Οργανώσεις ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να στηρίξει τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ε.Ε για την εκτροφή των μινκ

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και στην Ελλάδα, αφού ο ιός ανιχνεύθηκε σε πέντε ακόμη μονάδες στη Δυτική Μακεδονία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 17 μολυσμένα εκτροφεία, ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και η μεταλλαγή Y453F, γνωστή και ως μεταλλαγή που σχετίζεται με τα μινκ, σε πέντε δείγματα από ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εκτροφή γουνοφόρων (εκτροφείς/εργαζόμενοι).

Οι οργανισμοί υγείας έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους και έχουν προειδοποιήσει ότι η εξάπλωση παραλλαγών του SARS-CoV-2 μέσω των εκτροφείων μινκ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα εμβολίων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην τελευταία συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ το Νοέμβριο του 2020, τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι το ζήτημα της δημόσιας υγείας απαιτεί ισχυρή και εναρμονισμένη αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, ενώ δημοσκοπήσεις υπογραμμίζουν επανειλημμένα ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν πολύ κριτική στάση απέναντι στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων και υποστηρίζουν την απαγόρευση αυτής της πρακτικής.

Οι υπογράφοντες οργανισμοί ζητούν από τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει προληπτικά μέτρα έκτακτης ανάγκης και να υιοθετήσει μία εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για τη νόσο COVID-19 στα εκτροφεία μινκ, αναστέλλοντας επειγόντως την εκτροφή τους καθώς και όλες τις μεταφορές ζώντων μινκ και των ακατέργαστων γουνοδερμάτων τους, εντός των κρατών μελών αλλά και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σημαντικό να υπάρξει μία ισχυρή και εναρμονισμένη αντίδραση της ΕΕ σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια δημόσια υγεία, όχι μόνο για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών, αλλά και για τη διασφάλιση της ευζωίας  των ζώων».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ11/01/2021