Κηφισιά: Τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης

Κηφισιά: Τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης

Μετά από την σύμφωνη γνώμη του τοπικού Ιατρικού Συμβουλίου ο Δήμος Κηφισιάς ξεκίνησε την τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης. Ενώ παράλληλα έγινε και απολύμανση από ειδικό συνεργείο.

Κηφισιά: Τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς  Γιώργος Θωμάκος τόνισε:

«Ξεκινήσαμε, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Ιατρικού Συμβουλίου μας και προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας μας, την τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass (ακρυλικό διάφανο) σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία. Μετά την τοποθέτηση ακολουθεί απολύμανση από ειδικό συνεργείο. Τηρούμε παντού και με σχολαστικότητα σειρά υγειονομικών μέτρων. Ο ιός θα μείνει έξω από τα σπίτια μας!»

Κηφισιά: Τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης
Κηφισιά: Τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης