Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου

Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου
«Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης»

Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου

Μετά από παύση λίγων ημερών λόγω των γιορτών  συνεχίζεται η συντήρηση του οδικού δικτύου. Τα συνεργεία βρίσκονται  στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Πεντέλης στην οδό Τσοτάκου που  λόγω της μεγάλης κλίσης της  πραγματοποιείτε οδοστρωσία με ειδικό  αντιολισθηρό σκυρόδεμα.

Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου

Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου

 

Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου
Πεντέλη: Συνεχίζονται μετά από παύση λίγων ημερών τα έργα για την συντήρηση του οδικού δικτύου