Διόνυσος: Παύθηκαν οι διώξεις κατά εκπαιδευτικών και γονέων, μελών Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Διόνυσος: Παύθηκαν οι διώξεις κατά εκπαιδευτικών και γονέων, μελών Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Παύθηκαν οι διώξεις κατά εκπαιδευτικών και γονέων, μελών Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ακολουθεί ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με την οποία μετά από ενέργειες της, μέσω του Πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ν.Παπαϊωάννου, παύθηκαν οι διώξεις κατά μελών Δ.Σ. της Επιτροπής, κυρίως κατά εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι συμμετείχαν στο Δ.Σ. με τη θεσμική τους ιδιότητα. Η εν λόγω νομική παρέμβαση παραίτησης από το δικόγραφο της Αγωγής, που εκδικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε κατά τη δικάσιμο της 17ης Δεκεμβρίου 2020.

Διόνυσος: Παύθηκαν οι διώξεις κατά εκπαιδευτικών και γονέων, μελών Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Διόνυσος: Παύθηκαν οι διώξεις κατά εκπαιδευτικών και γονέων, μελών Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής