Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό

Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο τοποθέτησης λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό. Οι αθλητές της πόλης θα να έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό

Ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε:

« Είμαστε ένας Δήμος με πολλούς αθλητικούς συλλόγους και αθλητές, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση, έχουμε δείξει με έργα, ότι επενδύουμε στον αθλητισμό και στους νέους της πόλης μας».

Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό

Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό

Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό
Παπάγου Χολαργός: Τοποθέτηση λυόμενου στεγάστρου στα 2 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του αθλητικού κέντρου της οδού Σύρου στον Χολαργό