Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη

Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος επιθεώρησε τα έργα των  διαγραμμίσεων οδών  που πραγματοποιούνται στην πόλη για ασφαλείς μετακινήσεις των πολιτών και κυρίως των παιδιών.

Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη

Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη

Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη

Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη

Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη
Παλλήνη: Έργα διαγραμμίσεων οδών για ασφαλείς μετακινήσεις στην πόλη