Νέα Ιωνία: Ανακοίνωση του  επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και  Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ Παναγιώτης Μανούρης

Νέα Ιωνία: Ανακοίνωση του  επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και  Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ Παναγιώτης Μανούρης
Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση:

«ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

«Κρίση και Πανδημία εντείνουν τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα και συρρικνώνουν δικαιώματα και ελευθερίες σε ολόκληρο τον κόσμο.  Και ενώ μοιάζει οξύμωρο, εν τούτοις τώρα ακριβώς είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να επανασχεδιάσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση των επόμενων δεκαετιών. Κι αυτό γιατί οι συνθήκες κατέδειξαν πόσο ανάγκη έχουν οι σύγχρονες κοινωνίες από Ισχυρούς Δήμους, που θα τις κρατήσουν υγιείς, αλληλέγγυες και Όρθιες.

Η Αυτοδιοίκηση είναι η εγγύτερη μορφή προστασίας και φροντίδας των κοινωνιών μας και ο ρόλος της πρέπει να ενισχυθεί.

Η ενδυνάμωσή της εξαρτάται από 4 ουσιαστικές παραμέτρους: τη θεσμική μεταρρύθμιση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση της συνέργειας και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό.

1) ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

  • Μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων, που θα ενισχύσουν ένα επιτελικό κράτος με λιγότερη γραφειοκρατία και θα διασφαλίσουν την πιο γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.
  • Ανακατανομή – Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων – Περιφερειών & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Απόδοση των ήδη νομοθετημένων πόρων που παρακρατούνται από την κεντρική κυβέρνηση.

3) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Ισχυρά Συλλογικά Όργανα Αποφάσεων, που θα απεικονίζουν αντιπροσωπευτικά τη βούληση του εκλογικού σώματος.
  • Διασφάλιση και ενθάρρυνση σύνθεσης και συνεργασιών γύρω από ένα Τοπικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης, με ισχυρές διαδικασίες διαβούλευσης.
  • Σεβασμός στον ρόλο των αιρετών μέσω της ενίσχυσης της καταστατικής τους θέσης.

4) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

  • Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στα δημοτικά δρώμενα
  • Επάρκεια καταρτισμένου στελεχιακού δυναμικού, σύγχρονων προγραμμάτων και ψηφιακών υποδομών
Εν κατακλείδι, τώρα ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε με σθένος…
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»