Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους

Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους
Δύο βραχοκιρκίνεζα απελευθέρωσε  Κυριακή 1/11 η ΑΝΙΜΑ, αυτή τη φορά στη Ζήρεια, πάνω από τα Άνω Τρίκαλα της ορεινής Κορινθίας.

Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους

Η απελευθέρωση έγινε στα πλαίσια εκδρομής της ΑΝΙΜΑ για μέλη, εθελοντές και υποστηρικτές που περπάτησαν με καλό καιρό στην πανέμορφη κοιλάδα της Φλαμπουρίτσας.

Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους

Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους

Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους
Περιβάλλον: ΑΝΙΜΑ Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής- Επανέφερε δυο βραχοκιρκίνεζα στον φυσικό τους χώρο μετά από την περίθαλψη τους