Εικόνες : Βρέθηκε τραυματισμένο, τώρα πετάει ελεύθερο

Εικόνες : Μετά την θεραπεία του πετάει Ελεύθερο πλέον το Όρνεο

Στις 24 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Απόλλωνα της Νάξου βρέθηκε το συγκεκριμένο   Όρνεο τραυματισμένο. Μετά την θεραπεία του στο Aegean Wildlife Hospital πετάει πλέον ελεύθερο στους ουρανούς της Νάξου.

Εικόνες : Μετά την θεραπεία του πετάει Ελεύθερο πλέον το Όρνεο

Εικόνες : Μετά την θεραπεία του πετάει Ελεύθερο πλέον το Όρνεο

Εικόνες : Βρέθηκε τραυματισμένο τώρα πετάει ελεύθερο

Εικόνες : Μετά την θεραπεία του πετάει Ελεύθερο πλέον το Όρνεο

Εικόνες : Μετά την θεραπεία του πετάει Ελεύθερο πλέον το Όρνεο
Εικόνες : Μετά την θεραπεία του πετάει Ελεύθερο πλέον το Όρνεο