Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός από τον σεισμό

Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός
 Απομακρύνονται με ευλάβεια από τον ιερό ναό της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου τα ιερά κειμήλια μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός από τον σεισμό.

 Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός

Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός από τον σεισμό

 Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός

 Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός

 Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός

 Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός
Σάμος : Ιερός ναός της Παναγιάς στο Καρλόβασι της Σάμου μετά από τις καταστροφές που υπέστη ο ναός