Μαρούσι: Τεχνικό Πρόγραμμα 2021- Θετική γνωμοδότηση από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Μαρούσι: Τεχνικό Πρόγραμμα 2021- Θετική γνωμοδότηση από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Έργα υποδομών και ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και στις προκλήσεις της νέας εποχής και εντάσσονται με ορίζονται τριετίας στο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης, περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Αμαρουσίου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 συζητήθηκε χθες διεξοδικά (πλέον των 3 ωρών) με τη συμμετοχή μου στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, και έλαβε θετική γνωμοδότηση από τα μέλη της Επιτροπής. Ακολούθως πρόκειται να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.