Πεντέλη: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ετικέτα «eTwinning School Label»

Πεντέλη: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ετικέτα «eTwinning School Label»
Το 1ο Δημοτικό σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε από το Ι.Κ.Υ. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ετικέτα σχολείων του eTwinning για το 2020-21.

Πεντέλη: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ετικέτα «eTwinning School Label»

Η ετικέτα αποτελεί μια μικρή επιβράβευση των μακρόχρονων και αδιάλειπτων προσπαθειών των εκπαιδευτικών και Διευθύνσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων με στόχο τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των μαθητριών και μαθητών του.

Πεντέλη: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ετικέτα «eTwinning School Label»

Είναι μια βράβευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιστέγασμα πολλών προσπαθειών τόσων χρόνων για την προσφορά των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου στην καινοτομία, στην ευρωπαϊκή συνεργασία, στην ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών ,στην αρμονική συνύπαρξη πολλών διαφορετικών σχολικών περιβαλλόντων .

Πεντέλη: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ετικέτα «eTwinning School Label»
Πεντέλη: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ετικέτα «eTwinning School Label»