Αθήνα: Η Εστία των Αθηνών ανακατασκευάστηκε από το  πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου»

Αθήνα: Η Εστία των Αθηνών ανακατασκευάστηκε από το  πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου»
Σε έναν σύγχρονο, φιλόξενο χώρο για τους άστεγους ηλικιωμένους της πόλης μεταμορφώθηκε «Εστία των Αθηνών» μετά από την ανακαίνιση της .

Αθήνα: Η Εστία των Αθηνών ανακατασκευάστηκε από το  πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου»

Ανακατασκευάστηκε με την συμβολή της εταιρείας «Beverage World» που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου». Η δομή του Δήμου αυτή σήμερα φιλοξενεί 52 συνανθρώπους μας .

Αθήνα: Η Εστία των Αθηνών ανακατασκευάστηκε από το  πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου»
Αθήνα: Η Εστία των Αθηνών ανακατασκευάστηκε από το  πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου»