Πεντέλη: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι “εργασίες ελέγχου και συντήρησης στο γήπεδο των Μελισσίων

Πεντέλη: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι "εργασίες ελέγχου και συντήρησης στο γήπεδο των Μελισσίων

Στο γήπεδο των Μελισσίων συνεχίστηκαν και σήμερα οι “εργασίες ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων . Συγκεκριμένα ελεγχθήκαν και συντηρήθηκαν από ειδικό συνεργείο τα πυροσβεστικά μέσα του γηπέδου.

Πεντέλη: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι "εργασίες ελέγχου και συντήρησης στο γήπεδο των Μελισσίων

Στις εργασίες ήταν παρόν και ο Αντιδήμαρχος Πεντέλης Άγγελος Παλαιοδήμος με τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας .

Πεντέλη: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι "εργασίες ελέγχου και συντήρησης στο γήπεδο των Μελισσίων

Πεντέλη: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι "εργασίες ελέγχου και συντήρησης στο γήπεδο των Μελισσίων
Πεντέλη: Συνεχίστηκαν και σήμερα οι “εργασίες ελέγχου και συντήρησης στο γήπεδο των Μελισσίων