Λυκόβρυση Πεύκη: Συνεχίζουν τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών

Λυκόβρυση Πεύκη: Συνεχίζουν τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών

Στη δημοτική κοινότητα Λυκόβρυσης ο Δήμος υλοποιεί έργα που έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με ίδιους πόρους.

Λυκόβρυση Πεύκη: Συνεχίζουν τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών

Τα έργα αφορούν αναπλάσεις και ανακατασκευές με διαμορφώσεις δρόμων ήπιας κυκλοφορίας , πεζοδρομίων  και ασφαλτοστρώσεων.

Λυκόβρυση Πεύκη: Συνεχίζουν τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών

Η παρεμβάσεις αυτές ήταν χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής κοινότητας της Λυκόβρυσης  και αφορούν τους  δρόμους:  ( στις οδούς Παπαδιαμαντη  , Κ Παλαμα , Καρκαβιτσα )  αλλά και στην δημοτική κοινότητα Πεύκης (στην οδό Μουστακλη).

Λυκόβρυση Πεύκη: Συνεχίζουν τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών
Λυκόβρυση Πεύκη: Συνεχίζουν τα έργα αναπλάσεων και ανακατασκευών