Πεντέλη: Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από τον Δήμο

Πεντέλη: Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από το Δήμο
Ο Δήμος Πεντέλης υπενθυμίζει στους πολίτες να επικοινωνούν με το Γραφείο Δημότη πριν απορρίπτουν στους δρόμους κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα.

Πεντέλη: Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από το Δήμο

Η περισυλλογή και διαχείριση ογκωδών αντικειμένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Δήμο . Έχει διευκρινιστεί πια ογκώδη αντικείμενα περισυλλέγει ο Δήμος και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται μπάζα και προϊόντα κατεδαφίσεων και ανακαινίσεων. Οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται μόνοι τους τα ογκώδη αυτά αντικείμενα παίρνοντας ειδικούς  κάδους .

Πεντέλη: Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από το Δήμο

Το φαινόμενο της εναπόθεσης  παλαιών οικοδομικών υλικών, κάθε είδους κουφωμάτων, υπολειμμάτων καθαρισμών κήπων-κλαδιών σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους δεν συνάδει με την μεγάλη και εμφανή  προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Πεντέλης για μια πόλη πραγματικά καθαρή.

Ακόμη παρατηρείται και το φαινόμενο ρίψης και εναπόθεσης ογκωδών σε κάδους ανακύκλωσης και πράσινους αποκομιδής με αποτέλεσμα την καταστροφή τους και την πρόκληση βλαβών στα απορριμματοφόρα. Παράλληλα να τοποθετούν μέσα στους κάδους τα απορρίμματα τους και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Υλικά εκτός κάδων, είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Πεντέλη: Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από το Δήμο

Στο εξής, η υπηρεσία καθαριότητας θα συλλέγει μπάζα, ογκώδη, έπιπλα και στρώματα ΜΟΝΟ κάθε Τρίτη και Παρασκευή το πρωί, κατόπιν προηγούμενης ηλεκτρονικής (aitimatadimoti@penteli.gov.gr) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο δημότη στο 213 –2050098, 213-2050099. Καλούμε μάλιστα τους δημότες να αφήνουν το απόβλητα αυτά το νωρίτερο το βράδυ της Δευτέρας ή της Πέμπτης.