Περιφέρεια Αττικής: Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Περιφέρεια Αττικής: Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.

Περιφέρεια Αττικής: Συνάντηση του Περιφερειάρχη με την αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
  1. Η  προσβασιμότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης,
  2. την τοποθέτηση νέας τεχνολογίας φαναριών σε διαβάσεις, την καθιέρωση ειδικού συστήματος ενημέρωσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων,
  3. τη χαρτογράφηση των ατόμων με ζητήματα όρασης και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που θα συμβάλουν στην μείωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε:

«Η βιώσιμη κινητικότητα και η επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης αποτελούν βασικές προτεραιότητες στην Περιφέρεια Αττικής».