Διόνυσος:  Συνεχίζεται το πλύσιμο των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου

Διόνυσος:  Συνεχίζεται το πλύσιμο των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου

Ο Δήμος Διονύσου θέτοντας ως προτεραιότητα την καθαριότητα αλλά και τη υγεία των πολιτών  συνεχίζει  το συστηματικό πλύσιμο  των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου .

Διόνυσος:  Συνεχίζεται το πλύσιμο των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου

Το ειδικό συνεργείο εργαζομένων του τομέα της Καθαριότητας του Δήμου πραγματοποιεί καθαρισμό και  απολύμανση κάδων με ειδικό όχημα (πλυντήριο κάδων) του Δήμου το οποίο αναλαμβάνει επί τόπου το πλύσιμό τους.

Διόνυσος:  Συνεχίζεται το πλύσιμο των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου

Διόνυσος:  Συνεχίζεται το πλύσιμο των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου
Διόνυσος:  Συνεχίζεται το πλύσιμο των κάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου