Περιφέρεια Αττικής: Υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Π. Σ. με ενισχυμένη πλειοψηφία, η «απόφαση αποδοχής εργασίας»

Περιφέρεια Αττικής: Υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ενισχυμένη πλειοψηφία, η «απόφαση αποδοχής εργασίας»

Χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου υπερψηφίστηκε με ενισχυμένη πλειοψηφία, η «απόφαση αποδοχής εργασίας», στηρίζοντας τους απασχολούμενους στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

Περιφέρεια Αττικής: Υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ενισχυμένη πλειοψηφία, η «απόφαση αποδοχής εργασίας»

 

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης  δήλωσε αμέσως μετά την συνεδρίαση:

Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους που διαθέτουν εμπειρία και καλύπτουν πάγιες ανάγκες στη λειτουργία των υποστελεχωμένων υπηρεσιών της Περιφέρεια Αττικής.

Περιφέρεια Αττικής: Υπερψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ενισχυμένη πλειοψηφία, η «απόφαση αποδοχής εργασίας»

Το θεσμικό πλαίσιο είναι ανάγκη να αλλάξει. Τα κενά που έχουν Περιφέρειες και Δήμοι είναι μεγάλα και μάλιστα σε υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οφείλουμε Κεντρική Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση να συνεργαστούμε για να καθιερωθεί ένα νέο σύστημα αδιάβλητο μέσω ΑΣΕΠ!